Ford kurser unge sjåfører for å bedre forståelsen mellom syklister og bilister

Ford kurser unge sjåfører for å bedre forståelsen mellom syklister og bilister

I fjor døde åtte syklister og 385 ble skadd i trafikken i Norge. Som en del av sitt gratis kjørekurs for unge sjåfører – tilbyr Ford Driving Skills For Life opplæring av unge sjåfører for å bedre samhandlingen mellom bilister og syklister.

Fremdeles er trafikkulykker den største dødsårsaken blant unge mennesker i Europa. Med 250 millioner syklister på europeiske veier har antallet dødsfall i denne trafikantgruppen økt de siste årene.

– Som et ledd i vår store kampanje «Share the Road», som skal bedre forholdet mellom bilister og syklister, vil det være en del av det gratis kjørekurset vi tilbyr ungdommer – mellom 18-26 år – på Rudskogen Motorsenter 19. og 20. oktober, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Ved hjelp av toppmoderne teknologi vil de unge og ofte uerfarne sjåførene her få merke på kroppen hvordan en hensynsløs bilist oppleves fra sykkelsetet og hvordan irriterende syklister som tar hele veien oppleves fra en bilist sitt ståsted.

Ifølge foreløpige tall fra Statistisk Sentralbyrå hadde det ved utgangen av juli i år omkommet tre syklister eller passasjerer på en sykkel. 126 har blitt skadet.

VR-opplevelse gir deg både syklistens og bilistens perspektiv

For å øke forståelsen for syklister blant bilister og motsatt, har Ford utviklet den banebrytende VR-opplevelsen (virtuell virkelighet) «WheelSwap».

Med «WheelSwap» får bilisten selv oppleve hvor skremmende det oppleves fra sykkelsetet når bilistene legger seg inn for tett foran syklisten eller åpner bildøren uten å sjekke om det er syklister på vei.

Er du syklist kan du også oppleve hvordan det er å være bilist når syklister kjører på rødt lys, kjører ned enveiskjørte gater eller foretar uventede retningsforandringer. 

Må venne seg til å dele veien med syklistene

– Mange norske byer ønsker økt bruk av sykkel som et supplement til bilen. Det er bra for den enkeltes helse og for miljøet. Samtidig vet vi at sykler i veibanen oppleves som utfordrende for mange bilførere, og da spesielt de minst erfarne.Vi er derfor glad for å tilby dette kursopplegget som en del av Ford Driving Skills For Life, for å øke forståelsen mellom de to trafikantgruppene, sier informasjonsansvarlig i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL), Jan Harry Svendsen.

Sammen med If Forsikring samarbeider de med Ford Motor Norge om å arrangere det gratis kjørekurset for unge sjåfører.

9 av 10 ville endre sin adferd

En studie av 1200 personer i 5 europeiske land som har prøvd «WheelSwap» viser at hele 91 % ønsket å endre sin adferd i trafikken. Hele 70% av de spurte oppga også at de fikk større empati med de som benyttet et annet transportmiddel.

Kjørekurset er viktig for trafikksikkerheten i aldersgruppen

Det internasjonale kjøreopplæringsprogrammet Ford Driving Skills for Life skal i år arrangeres på Rudskogen for 3. året på rad. Nærmere 700 norske unge sjåfører har allerede gjennomført kurset. I løpet av fire timer skal ungdommen med god hjelp av profesjonelle instruktører, prøve seg både med promilledrakter og oppleve hvordan det er å utføre oppgaver i ruspåvirket tilstand kjennes.

Ungdommene kjører bil samtidig som de bruker mobiltelefonen for å forstå hvor uoppmerksomme de blir av dette. I tillegg får de prøve seg bak rattet og blir utfordret i flere farts- og bremseøvelser. De får også trene på å rette opp en bil som har fått skrens – noe som er viktig lærdom i forhold til tilsvarende situasjoner på norske vinterveier.

– Ford Driving Skills for Life er viktig fordi de unge sjåførene får kjenne på kroppen hvordan en nødbrems oppleves, hvor ille det kan gå når de blir distrahert under bilkjøring og ikke minst hvordan rus påvirker kroppen – og også bilkjøringen. Dette tror vi i Ford er et viktig ledd for å bedre trafikksikkerheten for denne utsatte gruppen, sier Fords administrerende direktør, Per Gunnar Berg.

I år vil hele 8000 unge sjåfører i 13 europeiske land gjennomføre Ford Driving Skills For Life.

Det er også opprettet en egen hjemmeside hvor deler av programmet kan gjennomføres digitalt. Det består av videoer, spørsmål og øvelser som kan utføres i praksis.

SHARE IT: