Ford mottok prestisjefylt global miljøanerkjennelse

Ford mottok prestisjefylt global miljøanerkjennelse

Ford Motor Company har fått en prestisjefylt anerkjennelse for sitt globale vannsparingsprogram av den uavhengige miljøorganisasjonen CDP. Det er fjerde året på rad Ford mottar dette for sitt omfattende arbeid med å redusere bruk av drikkevann i sin produksjon.

Ford er nå en av bare 27 globale selskaper som har mottatt en såkalt klasse A-rating av CDP for arbeidet med å bruke vann på en mer bærekraftig måte.

– Tilgangen til rent vann er en grunnleggende menneskerettighet. Vi vet at det er viktig å utvikle gode metoder for å ta vare på miljøet vårt, både for Ford sin del og for hele vår forsyningskjede. Ved å tenke bærekraft gjennom hele prosessen ønsker vi å gjøre alt vi kan for å bidra til at vårt felles miljø blir bedre, sier ansvarlig for bærekraft, miljø og sikkerhet i Ford Motor Company, Kim Pittel.

Redusert vannforbruket med 62,5 %

Siden 2000 har Ford arbeidet for å spare vann gjennom et globalt vanninitiativ som har redusert vannforbruket med hele 62,5 %, eller 10,4 milliarder liter vann.Fords mål er å redusere vannforbruket med nesten tre fjerdedeler innen 2020. Det langsiktige målet er å ikke bruke drikkevann i bilproduksjonen i det hele tatt.

Som et ledd i Paris-avtalens mål om CO2-reduksjon, har Ford investert 11 milliarder dollar for å lansere hele 40 nye elektrifiserte modeller i løpet av 2022 og av disse vil 16 være helelektriske.

Redusert CO2-utslipp med 30 % siden 2010

Ford har også oppnådd å redusere selskapets globale CO2-utslipp fra bilproduksjon med hele 30 % siden 2010. Dette skjedde hele åtte år raskere enn planlagt. Bare i produksjonen er CO2-utslippene redusert med hele 3,4 millioner tonn i perioden 2010 til i dag. Det tilsvarer et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra 728 000 biler kjørt i et helt år.

– Vi gratulerer alle selskap som kom på vår A-liste i år. Miljørisikoen utgjør en stadig mer alvorlig utfordring for næringslivet. Disse selskapene posisjonerer seg for å kunne levere løsninger, ta nye markedsposisjoner og lykkes i overgangen til en bærekraftig økonomi. Vi må snarest handle på alle nivåer for å nå målene i Paris-avtalen og målene for en bærekraftig utvikling. Det er åpenbart at næringslivet er en viktig aktør i denne overgangen. Firmaene på A-listen gir et betydelig bidrag for å oppnå disse målsetningene, sier administrerende direktør for CDP, Paul Simpson.

I Fords årlige bærekraftrapport har selskapet gjort rede for sin omfattende tilnærming om å håndtere blant annet klimaendringer, vannvern og luftkvalitet.Siden 2000 har en rekke muligheter til forbedring blitt identifisert på en rekke områder i virksomheten.

For mer informasjon om Fords innsats for et bedre miljø: KLIKK HER

SHARE IT: